فوران....................| ویکی پدیا فارسی

فوران....................

 

 عکس و تصویر خنده من از گریه غم انگیزتر است

 

فوران ...............

 

کشف خیره کننده ی تبسم

 

یادواره اولین انعکاس

 

یوسف و زلیخا

 

ترجمه ادبیات اورنگ

 

میان چنبره و هسته

 

گریه آورترین خنده های عزلت .

 

راست می گویم

 

حالم خوب است و

 

ملالی نیست .

 

با سکوت هم اتاقیم

 

بدون آنکه سکوت متوجه شود

 

در زیر شمد اشک

 

فریادم را به درون میکشم

 

ولی حالم خوب است .

 

منتظر ظهور و حضور مانده ام

 

به انتهای زخمهایم که می نگرم

 

غدد چرکین فوران می کنند

 

ولی حالم خوب است

 

آسیاب گندمهای ازلی مان

 

خسته از بی آبی ست

 

تشنه ام ولی

 

حالم خوب است

 

باقر رمزی باصر